BART ELEKTRONIKA D.O.O.

Adresa:Dr. Ante Starčevića 16, 44000 Sisak
Telefon: 044 549 126
Elektronska pošta: bart-elektronika@sk.t-com.hr
Internetska adresa: www.bart-elektronika.hr

OIB : 44760951367

MB 3899926

PRODAJA-MONTAŽA-ODRŽAVANJE

Obavijest

U Bart elektronici možete besplatno dobiti 

-Automatske osigurače

-Fidove sklopke

-Reflektore

-Led Plafonjere

Robu nam je donirala partnerska firma iz Zagreba „Pondeljak.

Robu možete podići svaki dan od 08-16:00 subotom od 08-13:00