044/549-126
bart-elektronika@sk.t-com.hr

Telefonija

Osnovna telefonija

Pozivanje – iniciranje poziva sa telefonskih uređaja
Pozivi na čekanju / Muzika na čekanju – telefonski pozivi se mogu staviti na čekanje za koje vrijeme se korisniku na čekanju reproducira ugodna muzika
Preusmjeravanje poziva – mogućnost preusmjeravanja dolaznih poziva na druge destinacije
Najavljeni transfer poziva – upravljanim transferom se pozivi mogu transferirati na druge destinacije uz prethodnu najavu i provjeru da li će treća strana poziv primiti
Slijepi transfer poziva – kod slijepog transfera ne znamo da li je treća strana na telefonu i da li želi primiti poziv, već se poziv ‘na slijepo’ prebacuje trećoj strani
Parkiranje poziva – pozivi se mogu privremeno ‘parkirati’, te se preuzeti nazad sa drugog telefonskog uređaja
Pickup poziva – kod dolaznog poziva na tuđi telefon, moguće je preuzeti poziv na svom telefonskom uređaju
Nadzorne tipke (ovisno o telefonu) – praćenje aktivnosti telefonskih uređaja na LED lampicama

 

Napredne usluge

Telefonska sekretarica uz mogućnost preusmjeravanja na e-mail – svakoj ekstenziji se može uključiti telefonska sekretarica. Ostavljene poruke na sekretarici se mogu preslušavati ili putem telefonskog uređaja ili sa računala ukoliko je postavljeno preusmjeravanje poruka na e-mail
Konferencijski pozivi – mogućnost korištenja konferencijskih ‘soba’ sa više sudionika u telefonskom razgovoru
VoIP za međunarodne pozive – podrška za korištenje VoIP operatera u svrhu smanjenja troškova međunarodnog telefoniranja  (2call prepaid, voipbuster i ostali SIP/IAX VoIP operateri)
Spajanje udaljenih ekstenzija – zaposlenici izvan ureda mogu koristiti softphone aplikacije na svojim prijenosnim računalima, mobilnim telefonima ili IP telefonske uređaje za spajanje na centralu u uredu putem Interneta

Partneri

kvaliteta i iskustvo