044/549-126
bart-elektronika@sk.t-com.hr

El. Instalacije

– unutarnji elektroinstalacijski razvod
– električnu rasvjetu (vanjska, opća, nužna i protupanična)
– priključnicu i napajanje tehnoloških trošila
– telefonske i kompjuterske instalacije
– napajanje termotehničkih instalacija
– izjednačenje potencijala
– projekt vatrodojave
– projekt ozvučenja
– antenske instalacije
– interfonske instalacije
– gromobranske instalacije i uzemljenja i dr.
– troškovnik.

Izrađujemo projektnu dokumentaciju za solarne elektrane za tvrtke i privatne osobe te podnosimo zahtjev za upis u registar obnovljivih izvora i stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

 

 

 

Partneri

kvaliteta i iskustvo